Doktorlar  ile  mühendislerden  oluşan  bir  ekip  arasındaki işbirliğine  dayalı  geliştirmeyle 
geçen  sonrasında  AKUS®,  lokorejyonal  anestezi  alanında  yeni  bir  konsept  yarattı.  Bu  yeni 
tasarımla  birlikte  ve  yeni  AKUS®  iğne  grubuna  uygulanan  iyileştirmeler  ve  yenilikler 
sayesinde  anestezi  uzmanlarının  günlük  işleri  çok  büyük  oranda  kolaylaştırıldı. 

Yorgun gözler için
Cihazla tümleşik bir büyüteç, beyinomurilik sıvısının 
çıkışını görme kabiliyetin artırır .

Tanımlayıcı renkler 
Bu tasarım, cihazın daha iyi kullanılmasını ve tüm hareketlerde 
denge sağlar . Farklı renkler , uygun iğne büyüklüğünün 
seçilmesi sırasında karar verme sürecini hızlandırmaya 
yardımcı olur . 

Daha az kuvvet
Doğru iğne pozisyonunu tanımlayan ve iğnenin 
tam yerine uygulanmasına yardımcı olan bir 
gösterge içeren  ergonomik biçim