Globus
Globus Tens, NMES
Ölçme Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme
3D Postür Analiz
Postür ve Alt Ekstremite Patolojisinin Değerlendirmesi, 3D Analiz ve Klinik Görüntülemesi
Show More
YÜKSEK İRTİFA : hipoksik ortam antre
YÜKSEK İRTİFA : hipoksik ortam antreman sistemleri
Fizik Tedavi Cihazları
Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı için geliştirilmiş olan benzersiz teknoloji
Tibbi Sarf
Rehabilitasyon Ekipmanları
Senaptec Sensöriyel İstasyon
Duyusal İstasyon, 10 görsel ve sensorimotor becerileri değerlendiren son teknoloji ürünü değerlendirme ve eğitim istasyonudur. 25 dakikadan kısa bir sürede, bir kişinin duyusal performansı artırmak için sahip olduğu güç ve fırsatları belirleyebilirsiniz.
Sporcu Sağlık Teknolojileri
Sporcu sağlığı alanında benzersiz tedavi ve rehabilitasyon teknolojileri
Nöroloji ve Nörolojik Rehabilitasyon
Nöroloji ve Nörolojik Rehabilitasyon
Solunum Fonskiyon ve Metabolik
Robotik Rehabilitasyon
HOH, üst ekstremite robotik rehabilitasyon sistemidir . HOH, hareketi başlatmak için istemli üretilen Kas aktivasyonunu tasvir eden yüzey EMG elektrotları vasıtasıyla kaslardan gelen biofeedback'i kullanır
Show More